piątek, 27 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 26.04.2018 o godzinie 15:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Komentarz:

 

opublikowano pod tytułem -

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/570/1

 

 

 

Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1118

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 19 a ust. 7 d
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac