niedziela, 22 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona, Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, s. 28)
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

    Publikator: Dz.U. 2006r. poz. 631

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 354
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac