środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 06:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Minister Zdrowia
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 52 c ust. 6
ARCHIWALNY
Zakończenie prac