poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek taksy notarialnej
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa Prawo o notariacie

  Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 164

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 5 §3
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 10-07-2015
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 28-07-2015
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 28-07-2015
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 29-07-2015
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia