środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 23-04-2015

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 04-05-2015
 • rozpoczęcie: 23-04-2015

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 04-05-2015
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 01-06-2015

  zakończenie: 30-09-2015

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 02-10-2015
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany