środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

    Publikator: Dz.U. 2013r. poz. 1404

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 9 ust. 2 a
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe