piątek, 27 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 26.04.2018 o godzinie 15:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Rady 2013/61/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, a szczególności Majotty
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Zakończenie prac