poniedziałek, 20 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 20.11.2017 o godzinie 14:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 15
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD207 28-06-2017 14-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD152 20-02-2017 18-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD4 16-12-2016 22-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców Minister Cyfryzacji 58 21-11-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego Minister Cyfryzacji 59 21-11-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców Minister Cyfryzacji 56 21-11-2016 20-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 130 22-09-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 53 20-05-2016 05-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy z postępownaiu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu/ Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapis obrazu i dźwięku z rozprawy Minister Sprawiedliwości A104 04-11-2014 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków technicznych służących d9o utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postepownaiu w sprawach o wykroczenia/ Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku Minister Sprawiedliwości A103 04-11-2014 10-11-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2