niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 15
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 9 04-09-2018 23-10-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 8 04-09-2018 19-10-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 7 04-09-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 6 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 5 04-09-2018 16-10-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 4 04-09-2018 24-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Minister Finansów 689 11-07-2018 27-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W trakcie ustalania 20-04-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów 338 09-02-2017 01-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD138 26-09-2016 20-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2