piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.07.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego Minister Finansów 689 11-07-2018 11-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W trakcie ustalania 20-04-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów 338 09-02-2017 01-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD138 26-09-2016 20-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 22 16-02-2016 22-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 175 13-11-2015 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej 154 15-10-2015 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej 173 15-10-2015 22-01-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Minister Gospodarki ZD40 24-12-2012 12-05-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona