sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC104 04-01-2018 16-05-2018
Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Minister Sprawiedliwości UC78 15-11-2016 17-03-2017
projekt założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Minister Sprawiedliwości ZC6 17-03-2016 25-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem złożonym do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD349 08-10-2014 06-02-2015
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD348 08-10-2014 06-02-2015
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD347 08-10-2014 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD211 23-04-2013 02-07-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie innych ustaw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD60 18-12-2012 11-05-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona