poniedziałek, 29 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 26.05.2017 o godzinie 16:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 60
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej Minister Energii 64.1.17 19-05-2017 19-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Minister Środowiska 80 05-04-2017 05-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Szczecinie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 343 20-03-2017 20-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC72 01-02-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki Minister Rozwoju i Finansów 66 26-01-2017 25-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Expost 229 06-09-2016 09-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego Minister Środowiska 223 02-09-2016 04-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich Minister Środowiska 221 24-08-2016 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Środowiska 60 30-06-2016 14-11-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Minister Środowiska 59 21-06-2016 23-08-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6