poniedziałek, 16 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.07.2018 o godzinie 14:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 40
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu referendarskiego Minister Sprawiedliwości A 330 11-06-2018 11-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniający rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 86 05-01-2018 25-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego Minister Sprawiedliwości A 305 13-09-2017 07-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów Minister Zdrowia MZ 540 12-05-2017 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości opłaty za egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych, ustalenia regulaminu przeprowadzania egzaminu oraz sposobu ustalenia i wysokości wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej Minister Skarbu Państwa 98 22-12-2016 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 24-08-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 55 05-08-2016 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Minister Skarbu Państwa RD 57s 01-06-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Minister Infrastruktury i Budownictwa 19 17-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców Minister Spraw Wewnętrznych 470 03-11-2015 19-11-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4