poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 14
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów 338 09-02-2017 01-03-2017
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów UD173 19-12-2016 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej 152 10-08-2015 28-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych Minister Pracy i Polityki Społecznej 122 13-05-2014 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty Minister Administracji i Cyfryzacji 77 04-11-2013 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji uchylający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Katowicach Minister Administracji i Cyfryzacji 79 29-10-2013 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji uchylający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” z siedzibą w Żorach Minister Administracji i Cyfryzacji 78 29-10-2013 11-08-2015
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej 89 16-09-2013 19-10-2015
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej 50 23-05-2013 16-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra administracji i cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa w Będzinie Minister Administracji i Cyfryzacji 65 30-04-2013 11-08-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2