wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 17
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Oczekuje na wpis 13-03-2018 13-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Szef Służby Cywilnej UD59 25-04-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej Szef Służby Cywilnej 34 02-02-2016 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Szef Służby Cywilnej Zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych PRM - w toku 22-01-2016 29-01-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Szef Służby Cywilnej 184 09-11-2015 22-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Infrastruktury i Rozwoju 566 18-09-2015 18-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Minister Sprawiedliwości B193 31-07-2015 09-11-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej 157 24-02-2015 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej 159 29-01-2015 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej Szef Służby Cywilnej 158 29-01-2015 11-08-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2