środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 11
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Minister Sprawiedliwości B359 12-02-2018 14-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Minister Sprawiedliwości A 293 13-04-2017 09-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego Minister Rozwoju 41 05-07-2016 16-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych Minister Rozwoju 52 29-06-2016 10-10-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej Minister Rozwoju 51 11-05-2016 25-11-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego Minister Rozwoju 53 11-05-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego Minister Rozwoju 55 11-05-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego Minister Rozwoju 54 11-05-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską Minister Rozwoju 56 11-05-2016 28-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego Minister Gospodarki 23.1.12 22-05-2013 13-04-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2