środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 13
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie. Minister Cyfryzacji RD412 13-08-2018 16-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UD406 17-07-2018 01-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie elektronicznej platformy usług administracji publicznej Minister Cyfryzacji 116 13-07-2018 11-09-2018
Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw Minister Rozwoju UC 58 24-03-2016 28-02-2017
Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych Minister Rozwoju ZC 7 17-03-2016 08-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych Minister Sprawiedliwości A129 10-07-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych Minister Infrastruktury i Rozwoju 492 11-02-2015 17-09-2015
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 1.20 04-11-2014 04-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju UC29 31-07-2014 08-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Minister Infrastruktury i Rozwoju RD317 16-04-2014 17-02-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2