środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 52
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 160 07-08-2017 12-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 97 09-12-2016 17-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 18-11-2016 30-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu muzealnika Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 23 18-11-2016 28-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Państwowa Agencja Atomistyki 246 27-10-2016 09-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego ochrony radiologicznej Państwowa Agencja Atomistyki 245 27-10-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 60 03-10-2016 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów gospodarka morska i żegluga śródlądowa Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 59 03-10-2016 12-12-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Minister Finansów 139 15-07-2016 19-12-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego Minister Finansów 160 07-07-2016 05-12-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6