niedziela, 24 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 34
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD 225 28-04-2017 26-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC 87 21-04-2017 11-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 627 11-02-2016 20-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 606 22-12-2015 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rozwoju w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 618 17-12-2015 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przekazywania służbie hydrograficznej danych pomiarowych Minister Infrastruktury i Rozwoju 606 03-11-2015 20-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień Minister Infrastruktury i Rozwoju 608 16-10-2015 24-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu i trybu dochodzenia przez Skarb Państwa zwrotu kosztów repatriacji marynarzy Minister Infrastruktury i Rozwoju 590 11-09-2015 13-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki Minister Infrastruktury i Rozwoju 496 15-07-2015 06-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania Minister Infrastruktury i Rozwoju 497 08-05-2015 22-10-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4