piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 16:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 7
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współczynników i sposobu pobierania opłaty koncesyjnej Minister Energii RD 345 10-05-2018 15-11-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 62 27-12-2016 23-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 61 27-12-2016 01-03-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących Minister Energii 45.2.16 17-10-2016 27-04-2017
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC154 21-04-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego Minister Infrastruktury i Rozwoju 181 17-12-2014 17-09-2015
Projekt ustawy o o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory) Minister Środowiska UA20 15-02-2013 16-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona