środa, 28 września 2016, data aktualizacji serwisu: 27.09.2016 o godzinie 16:47
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 676
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia UD116 27-09-2016 27-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD57 27-09-2016 27-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Expost UD132 26-09-2016 26-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD138 26-09-2016 26-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA 21 23-09-2016 23-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD125 23-09-2016 23-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 130 22-09-2016 22-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD133 20-09-2016 26-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC49 19-09-2016 19-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny Minister Sprawiedliwości UD129 16-09-2016 23-09-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 68