poniedziałek, 5 grudnia 2016, data aktualizacji serwisu: 05.12.2016 o godzinie 17:50
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 723
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o rynku mocy Minister Energii wx.45.76.3 05-12-2016 05-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD161 29-11-2016 05-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD 151 29-11-2016 29-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów UD50 29-11-2016 29-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC88 25-11-2016 25-11-2016
Projekt ustawy o komornikach sądowych Minister Sprawiedliwości UD146 24-11-2016 28-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach Minister Środowiska UC71 24-11-2016 28-11-2016
Projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Minister Sprawiedliwości UD 171 22-11-2016 28-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD54 21-11-2016 21-11-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym Minister Infrastruktury i Budownictwa UC82 15-11-2016 15-11-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 73