sobota, 2 lipca 2016, data aktualizacji serwisu: 01.07.2016 o godzinie 18:26
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 617
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC47 30-06-2016 30-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe Minister Infrastruktury i Budownictwa UC69 30-06-2016 30-06-2016
Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC74 30-06-2016 30-06-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD87 29-06-2016 29-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD37 27-06-2016 01-07-2016
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27-06-2016 27-06-2016
Projekt ustawy o wyposażeniu morskim Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC13 24-06-2016 24-06-2016
Projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD84 23-06-2016 23-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Budownictwa UD67 23-06-2016 23-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości 0 22-06-2016 30-06-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 62