poniedziałek, 18 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 15.06.2018 o godzinie 17:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9872
Tytułsortowanie wg tytułu malejąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Finansów 17.29 06-03-2015 15-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości Minister Finansów 1.25 10-04-2015 25-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Minister Finansów 09-11-2011 26-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych Minister Finansów 16.67 15-10-2013 03-02-2014
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych Minister Finansów 16.102 25-08-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Finansów 121 12-04-2016 28-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów 26-03-2012 02-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Finansów - 20-06-2013 08-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Minister Finansów 15.15 12-08-2015 29-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych Minister Finansów 15.14 12-08-2015 06-07-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 854 855 856 857 858 ... 988