poniedziałek, 18 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.12.2017 o godzinie 13:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 922
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Minister Finansów UD127 13-08-2013 27-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Minister Zdrowia UC64 07-08-2012 28-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD52 18-01-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD296 19-09-2017 19-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UB2 24-03-2016 16-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC55 03-04-2012 11-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Minister Infrastruktury i Rozwoju UC147 18-12-2014 29-03-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UD325 29-11-2017 15-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD262 12-06-2017 25-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze Minister Gospodarki UC77 18-02-2013 09-09-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 80 81 82 83 84 ... 93