wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1078
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Minister Rozwoju i Finansów UD202 31-01-2017 14-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD27 24-07-2014 04-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UB21 29-11-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie Minister Sportu i Turystyki UD117 02-09-2013 14-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Minister Finansów UD157 09-02-2015 08-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Budownictwa UB3 12-09-2016 14-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD186 09-03-2017 02-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej Główny Urząd Statystyczny UD84 19-09-2013 07-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD143 14-10-2016 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD204 04-03-2015 10-07-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 76 77 78 79 80 ... 108