wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 14:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8314
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy Minister Spraw Wewnętrznych 173 14-11-2013 24-09-2015
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Minister Spraw Wewnętrznych 417 13-07-2015 07-12-2015
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Minister Rozwoju UD96 11-07-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD92 07-07-2016 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej Minister Finansów 16.85 09-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Finansów 158 08-07-2016 01-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel Minister Gospodarki 41.2.15 04-11-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 55 19-08-2014 30-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 8 08-03-2016 01-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Minister Rozwoju i Finansów 555 12-10-2017 15-01-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 832