sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 84
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności Minister Rozwoju UD96 11-07-2016 23-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UD92 07-07-2016 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień Minister Rozwoju 56 17-10-2016 10-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju uchylający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Minister Rozwoju 55.2.15 15-01-2016 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych Minister Rozwoju 19 20-05-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. Minister Rozwoju 26 07-06-2016 07-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące Minister Rozwoju 40 18-08-2016 29-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego Minister Rozwoju 30 18-07-2016 23-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów Minister Rozwoju 18.1.15 16-02-2016 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju 44 17-08-2016 23-05-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 9