niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1329
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 78, półrocze: II, rok: 2011 03-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 14-11-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: sierpień 2013 r. 09-05-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 46; termin realizacji: sierpień 2014 r. 01-07-2014 07-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 13-02-2015 13-05-2015
Projekt Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 113 05-07-2016 03-07-2017
Projekt rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 15-11-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: grudzień 2012 r. 26-09-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 15-10-2018 15-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 23-11-2016 14-12-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 133