czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 14:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 60
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 31-08-2011 16-04-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 15 08-09-2011 04-02-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 08-09-2011 04-02-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu, oraz terminów ich przekazywania Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr 32 13-10-2011 04-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz Minister Spraw Wewnętrznych 99 24-09-2012 20-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD51 27-11-2012 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw Minister Środowiska 0000 10-01-2013 22-02-2016
Projekt założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym Minister Sportu i Turystyki ZD62 17-04-2013 11-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 roku kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 7 17-04-2013 29-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Minister Sportu i Turystyki 9 22-04-2013 09-01-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6