czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 13:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 6112
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia MZ229 21-04-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Infrastruktury i Rozwoju 525 21-04-2015 03-12-2015
projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC158 21-04-2015 08-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Infrastruktury i Rozwoju 526 21-04-2015 14-01-2016
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC154 21-04-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę Minister Obrony Narodowej 264 21-04-2015 16-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Minister Sprawiedliwości RD423 21-04-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD437 21-04-2015 03-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020 Minister Infrastruktury i Rozwoju 531 22-04-2015 03-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020 Minister Infrastruktury i Rozwoju 532 22-04-2015 03-12-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 612