wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 137
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie Minister Cyfryzacji RD29 21-12-2015 19-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zawodzie radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej Minister Cyfryzacji 00 18-01-2016 20-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji UC 38 18-01-2016 19-10-2017
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Minister Cyfryzacji 25 22-02-2016 17-06-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Minister Cyfryzacji RD54 25-02-2016 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców Minister Cyfryzacji 30 31-03-2016 27-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Minister Cyfryzacji RD73 04-04-2016 19-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa Minister Cyfryzacji RD 74 04-04-2016 19-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków i trybu przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnianych przez kierowców Minister Cyfryzacji 07-04-2016 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Minister Cyfryzacji 29 21-04-2016 10-10-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 14