czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 11:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 59
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 01-08-2011 16-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznch w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 06-09-2011 16-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania Minister Spraw Zagranicznych 16-09-2011 16-10-2017
rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Spraw Zagranicznych 16-11-2011 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego Minister Spraw Zagranicznych 3 24-10-2012 05-09-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych Minister Spraw Zagranicznych 61 24-10-2012 06-03-2013
rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych Minister Spraw Zagranicznych 1 05-11-2012 25-02-2014
Projekt założeń o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych ZD48 27-11-2012 18-10-2017
Projekt rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych 27 06-03-2013 18-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu Minister Spraw Zagranicznych RD227 17-07-2013 26-11-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6