sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 84
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanysortowanie wg daty modyfikacji rosnąco
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych Minister Rozwoju xx 05-01-2016 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG Minister Rozwoju xx 05-01-2016 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju uchylający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Minister Rozwoju 55.2.15 15-01-2016 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju 3 15-03-2016 12-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów Minister Rozwoju 18.1.15 16-02-2016 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju 2 14-03-2016 11-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych Minister Rozwoju 13 19-04-2016 13-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji Minister Rozwoju 20 16-05-2016 28-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Minister Rozwoju 9 29-04-2016 07-07-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu konkursowego Minister Rozwoju 54 11-05-2016 28-07-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 9