sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 241
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanysortowanie wg daty modyfikacji rosnąco
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Minister Infrastruktury i Budownictwa RD48 08-03-2016 23-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym Minister Infrastruktury i Budownictwa 12 01-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców Minister Infrastruktury i Budownictwa 1 20-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne Minister Infrastruktury i Budownictwa 2 14-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Minister Infrastruktury i Budownictwa 19 17-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych Minister Infrastruktury i Budownictwa 4 19-01-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei Minister Infrastruktury i Budownictwa 626 17-12-2015 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie Minister Infrastruktury i Budownictwa RD47 18-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu Minister Infrastruktury i Budownictwa 17 29-02-2016 19-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego Minister Infrastruktury i Budownictwa 11 01-03-2016 22-04-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 25