środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:16
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1385
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanysortowanie wg daty modyfikacji rosnąco
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Minister Finansów 26 na II półrocze 2011 04-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 29 na II półrocze 2011 28-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 24 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 38 21-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetów wyborczych Minister Finansów 07-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 30 - II półrocze 2011 20-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Finansów 28 na II półrocze 2011 11-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31B na II półrocze 2011 12-10-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 139