czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 47
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia rosnąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury 19-04-2011 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Minister Infrastruktury 05-07-2011 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury 06-10-2011 06-02-2015
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 13-10-2011 28-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej Minister Infrastruktury i Rozwoju 148 24-05-2012 09-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 153 11-06-2012 10-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 174 22-08-2012 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 173 21-02-2013 11-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 366 10-12-2013 19-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury i Rozwoju 130 12-12-2013 22-07-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5