poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 21.10.2018 o godzinie 22:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8344
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia rosnąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD121 25-09-2013 14-07-2014
projekt ustawy o prawach konsumenta Minister Sprawiedliwości UC95 25-09-2013 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Minister Infrastruktury i Rozwoju 208 25-09-2013 02-09-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD247 26-09-2013 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 162 26-09-2013 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Minister Administracji i Cyfryzacji 75 27-09-2013 11-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 16 27-09-2013 20-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 18 27-09-2013 20-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 17 27-09-2013 20-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymaganego zakresu postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia oraz zakresu okresowych informacji o udzielonym finansowym wsparciu Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 351 27-09-2013 03-12-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 835