czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 11:42
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 84
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia rosnąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG Minister Rozwoju xx 05-01-2016 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Maszyn Matematycznych Minister Rozwoju xx 05-01-2016 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju RD 37 08-01-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju uchylający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Minister Rozwoju 55.2.15 15-01-2016 07-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju UC44 20-01-2016 10-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju 633 04-02-2016 04-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów Minister Rozwoju 18.1.15 16-02-2016 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju 1 04-03-2016 28-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju 2 14-03-2016 11-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju 3 15-03-2016 12-04-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 9