piątek, 22 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1010
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2012 r. 20-09-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 6; Termin realizacji grudzień 2011 r. 21-03-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23-06-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: grudzień 2012 r. 26-09-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-12-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18, półrocze: II, rok: 2011 07-11-2011 30-01-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami Minister Pracy i Polityki Społecznej 07-10-2011 28-01-2013
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej Minister Pracy i Polityki Społecznej 13-04-2011 27-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej RD45 31-07-2012 14-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot Minister Administracji i Cyfryzacji 151 24-07-2015 16-11-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 101