środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 740
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych Minister Zdrowia MZ166 16-12-2014 18-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych Minister Zdrowia MZ107 16-12-2014 29-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Minister Zdrowia MZ156 25-07-2014 15-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Minister Zdrowia 29 13-01-2015 13-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy Minister Zdrowia MZ183 28-11-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia Minister Zdrowia MZ180 21-11-2014 14-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych Minister Zdrowia MZ198A 22-06-2015 10-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork Minister Zdrowia RD251 06-11-2013 12-02-2015
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji, które mają skutkować zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia MZ 629 23-05-2018 13-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Minister Zdrowia MZ214 31-03-2015 03-08-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 68 69 70 71 72 ... 74