piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 125
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 267 06-12-2012 19-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 264 06-12-2012 19-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 07-12-2012 19-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RD135 06-06-2012 07-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 65 08-03-2012 19-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 204 08-01-2013 14-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 288 16-04-2013 25-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymaganego zakresu postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia oraz zakresu okresowych informacji o udzielonym finansowym wsparciu Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 351 27-09-2013 03-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RD176 11-12-2012 03-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 66 13-03-2012 19-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 13