środa, 20 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 125
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów Minister Skarbu Państwa UD187 23-09-2014 07-07-2015
Projekt założeń do ustawy nowelizującej ustawę z dnia 16 września 2011 r.o prawach nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZD117 31-12-2014 13-02-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Prezes Rządowego Centrum Legislacji wykaz PRM poz. 59 05-10-2012 22-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju RD212 07-06-2013 03-07-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju ZD21 02-07-2012 09-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 273 31-07-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 09-12-2013 19-03-2014
Projekt założeń do projektu ustawy o pomocy państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi młodych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju ZD22 29-01-2013 12-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 365 08-11-2013 19-03-2014
Projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 346 22-11-2013 07-03-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 13