wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 511
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD404 29-01-2015 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 281 17-09-2015 22-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych Minister Obrony Narodowej RD503 20-10-2015 22-01-2016
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Minister Obrony Narodowej UD226 12-08-2015 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień Minister Obrony Narodowej RD501 20-10-2015 22-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy Minister Obrony Narodowej RD85 14-06-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej 282 08-09-2015 01-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Minister Obrony Narodowej 309 29-01-2016 05-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń Minister Obrony Narodowej 367 05-01-2017 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe Minister Obrony Narodowej 69 21-12-2012 30-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 52