środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1023
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości B 246 15-04-2016 14-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Minister Sprawiedliwości 01-03-2016 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości A 266 14-06-2016 11-10-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych Minister Sprawiedliwości 15-11-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania urzędników prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości A241 22-09-2016 07-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych Minister Sprawiedliwości A280 23-09-2016 13-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD 130 22-09-2016 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków, trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym do celów statystycznych oraz badań naukowych Minister Sprawiedliwości A278 23-09-2016 13-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych za szkolenie Minister Sprawiedliwości 05-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów Minister Sprawiedliwości A205 30-10-2015 28-01-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 103