wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 220
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 107 13-11-2015 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 104 15-10-2015 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 52 24-02-2017 10-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UD80 25-07-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozowju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 102 04-08-2015 27-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 03-03-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 03-03-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 03-03-2016 14-12-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego UA16 07-03-2016 22-08-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 22