sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 683
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 21-01-2016 05-07-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 15 21-01-2016 11-08-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koszęcin w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 13-01-2016 21-01-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sorkwity w województwie warmińsko-mazurskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19-04-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 90 05-01-2017 25-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości przyznanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w  zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 01-03-2016 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu żołnierzy, którzy pełnili służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz związku ich śmierci z czynną służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 375 31-08-2018 31-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29 01-03-2016 05-04-2016
Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD150 03-06-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 393 03-09-2018 08-10-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 69