środa, 15 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 14.08.2018 o godzinie 17:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 98
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym Minister Energii UD386 26-06-2018 16-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Minister Energii 39.2.16 07-10-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Minister Energii 37.2.14 10-10-2016 15-05-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii Minister Energii 38.1.16 12-10-2016 23-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. Minister Energii 43.2.16 17-10-2016 15-11-2016
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących Minister Energii 45.2.16 17-10-2016 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy Minister Energii 75.2.17 16-02-2018 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 10