wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 24.04.2018 o godzinie 15:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10845
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcasortowanie wg wnioskodawcy rosnąco Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 600 29-12-2017 23-04-2018
Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Minister Zdrowia UD258 30-06-2017 24-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Minister Zdrowia MZ 585 01-02-2018 18-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego Minister Zdrowia MZ 596 16-04-2018 16-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych oraz ich minimalnej funkcjonalności Minister Zdrowia MZ 305 20-10-2017 16-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów Minister Zdrowia MZ 567 13-12-2017 13-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne Minister Zdrowia UD93 26-08-2016 09-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Minister Zdrowia UD310 20-11-2017 29-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej Minister Zdrowia MZ 557 13-10-2017 13-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Zdrowia UD302 24-11-2017 11-04-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona