wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 24
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wzorów certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 67 05-10-2016 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 54 15-06-2016 27-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej UC14 11-05-2016 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie listy załogi statku Minister Infrastruktury i Rozwoju 588 01-10-2015 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku Minister Infrastruktury i Rozwoju 593 01-10-2015 30-03-2016
Projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego Minister Obrony Narodowej RD414 29-01-2015 22-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami Minister Infrastruktury i Rozwoju 487 16-12-2014 13-05-2015
Projekt ustawy o pracy na morzu Minister Infrastruktury i Rozwoju UC144 05-11-2014 29-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń członków załóg statków morskich Minister Infrastruktury i Rozwoju 470 26-09-2014 27-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC99 21-11-2013 17-04-2015
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nim infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego Minister Obrony Narodowej RD256 30-10-2013 23-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu i zakresu upoważniania oraz sprawowania nadzoru nad instytucją klasyfikacyjną upoważnioną do wykonywania zadań administracji morskiej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 14 22-11-2012 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 17 12-11-2012 10-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 37 12-10-2012 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przewozu ładunków masowych statkami Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 44 28-09-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 62 30-08-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków wchodzących do portu lub wychodzących z portu polskiego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 51 29-03-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 22 11-01-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 20-12-2011 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 20-12-2011 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 20-12-2011 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) Minister Infrastruktury 31-10-2011 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach Minister Infrastruktury 11-08-2011 13-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich Minister Infrastruktury 73 11-08-2011 13-03-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona