wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 63
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Minister Sportu i Turystyki UD377 15-05-2018 01-10-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Minister Sportu i Turystyki 42 05-03-2018 16-04-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Minister Sportu i Turystyki 42 05-03-2018 06-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Minister Sportu i Turystyki 39 05-02-2018 16-03-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Sportu i Turystyki 38 05-02-2018 07-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 40 23-01-2018 04-04-2018
projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Minister Sportu i Turystyki 41 12-01-2018 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Minister Sportu i Turystyki 41 29-12-2017 31-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Minister Sportu i Turystyki 35 11-12-2017 14-02-2018
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Minister Sportu i Turystyki 36 08-12-2017 05-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych Minister Sportu i Turystyki 34 10-11-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Minister Sportu i Turystyki 37 10-11-2017 11-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Minister Sportu i Turystyki 32 16-10-2017 10-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki 33 16-10-2017 21-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu Minister Sportu i Turystyki 16 16-10-2017 16-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 29 20-07-2017 15-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej Minister Sportu i Turystyki 31 24-05-2017 14-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej Minister Sportu i Turystyki 31 24-05-2017 24-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Minister Sportu i Turystyki 30 24-05-2017 20-06-2017
Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Minister Sportu i Turystyki UC75 02-02-2017 22-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 Minister Sportu i Turystyki ud52 23-12-2016 01-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Minister Sportu i Turystyki UD52 20-12-2016 26-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności dla osób potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego Minister Sportu i Turystyki 21 17-11-2016 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki 28 19-09-2016 29-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Minister Sportu i Turystyki 27 08-09-2016 07-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Sportu i Turystyki 26 08-09-2016 10-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Minister Sportu i Turystyki 25 08-09-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Minister Sportu i Turystyki 24 08-09-2016 14-11-2016
Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Minister Sportu i Turystyki UD53 03-08-2016 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki 23 29-07-2016 26-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Minister Sportu i Turystyki 22 07-07-2016 14-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Sportu i Turystyki UD30 01-03-2016 25-07-2016
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, zadań z zakresu rozwijania sportu oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 20 06-11-2015 11-01-2016
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Minister Sportu i Turystyki 19 06-11-2015 11-01-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego Minister Sportu i Turystyki RD469 24-07-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Minister Sportu i Turystyki 14 03-06-2015 08-02-2017
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinasowania zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 18 21-05-2015 17-11-2015
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu Minister Sportu i Turystyki 10 30-01-2015 14-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych Minister Sportu i Turystyki UD197 13-01-2015 14-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Minister Sportu i Turystyki 12 03-12-2014 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Minister Sportu i Turystyki 17 19-08-2014 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego Minister Sportu i Turystyki 3 03-07-2014 14-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych Minister Sportu i Turystyki 15 02-06-2014 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinasowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 13 06-03-2014 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Minister Sportu i Turystyki 4 27-12-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Sportu i Turystyki 11 15-11-2013 09-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodników górskich Minister Sportu i Turystyki 2 15-11-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 1 31-10-2013 15-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania działalności pilota wycieczek Minister Sportu i Turystyki 5 25-10-2013 03-07-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie Minister Sportu i Turystyki UD117 02-09-2013 14-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Minister Sportu i Turystyki 6 14-06-2013 23-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Minister Sportu i Turystyki 9 22-04-2013 09-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem w 2013 roku kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 7 17-04-2013 29-08-2013
Projekt założeń projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym Minister Sportu i Turystyki ZD62 17-04-2013 11-09-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki Minister Sportu i Turystyki 86 02-04-2013 14-05-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 Minister Sportu i Turystyki RD173 04-01-2013 31-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej Minister Sportu i Turystyki 5 29-10-2012 16-04-2013
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Minister Sportu i Turystyki 12 19-10-2012 30-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki 2 25-09-2012 09-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej Minister Sportu i Turystyki 1 19-09-2012 18-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu Minister Sportu i Turystyki 3 01-08-2012 22-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 Minister Sportu i Turystyki RD59 03-02-2012 04-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Minister Sportu i Turystyki 4 26-07-2011 18-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona