środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 47
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Minister Infrastruktury i Budownictwa 152 24-08-2017 05-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym Minister Infrastruktury i Budownictwa 158 11-08-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury i Budownictwa 157 11-08-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Minister Infrastruktury i Budownictwa 144 28-06-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Minister Infrastruktury i Budownictwa 143 11-05-2017 11-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania wypadków i incydentów lotniczych Minister Infrastruktury i Budownictwa 131 27-03-2017 18-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym Minister Infrastruktury i Budownictwa 18 15-11-2016 25-07-2017
Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Spółce Akcyjnej Minister Infrastruktury i Budownictwa UD158 25-10-2016 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji Minister Infrastruktury i Budownictwa 101 20-10-2016 08-05-2018
Projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną Minister Infrastruktury i Budownictwa UD7 03-08-2016 15-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Minister Infrastruktury i Budownictwa 74 30-05-2016 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych Minister Infrastruktury i Budownictwa 40 19-05-2016 11-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym Minister Infrastruktury i Budownictwa 72 19-05-2016 16-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Minister Infrastruktury i Budownictwa 26 16-03-2016 05-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Minister Infrastruktury i Rozwoju 609 22-09-2015 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym Minister Infrastruktury i Rozwoju 559 11-09-2015 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk Minister Infrastruktury i Rozwoju 552 09-07-2015 30-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych Minister Infrastruktury i Rozwoju 54 15-06-2015 17-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Infrastruktury i Rozwoju UC32 11-05-2015 16-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego Minister Infrastruktury i Rozwoju 181 17-12-2014 17-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury i Rozwoju 446 09-12-2014 11-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających Minister Infrastruktury i Rozwoju RD383 09-12-2014 14-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji Minister Infrastruktury i Rozwoju 433 02-12-2014 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków Minister Infrastruktury i Rozwoju 434 28-11-2014 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych Minister Infrastruktury i Rozwoju 485 28-11-2014 01-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby informacji lotniczej Minister Infrastruktury i Rozwoju 276 12-09-2014 26-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego Minister Infrastruktury i Rozwoju 464 08-09-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego Minister Infrastruktury i Rozwoju 432 02-09-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przepisów ruchu lotniczego Minister Infrastruktury i Rozwoju 431 02-09-2014 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłat lotniskowych Minister Infrastruktury i Rozwoju 291 06-06-2014 02-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie Krajowego Programu Ułatwień Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury i Rozwoju 188 19-03-2014 18-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich Minister Infrastruktury i Rozwoju 418 13-03-2014 27-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego Minister Infrastruktury i Rozwoju 420 13-03-2014 27-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Minister Infrastruktury i Rozwoju 419 11-03-2014 27-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Minister Infrastruktury i Rozwoju 412 07-03-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych Minister Infrastruktury i Rozwoju 399 06-03-2014 22-07-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych Minister Infrastruktury i Rozwoju RD237 12-12-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury i Rozwoju 130 12-12-2013 22-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 366 10-12-2013 19-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 173 21-02-2013 11-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 174 22-08-2012 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 153 11-06-2012 10-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej Minister Infrastruktury i Rozwoju 148 24-05-2012 09-11-2015
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 13-10-2011 28-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury 06-10-2011 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Minister Infrastruktury 05-07-2011 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego Minister Infrastruktury 19-04-2011 06-02-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie