poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 17:41
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 554
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD369 30-04-2018 22-05-2018
Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych Minister Rozwoju i Finansów UC114 30-04-2018 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar. Minister Rozwoju i Finansów 12 26-04-2018 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju i Finansów 11 24-04-2018 25-04-2018
Projekt rozrządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe Minister Rozwoju i Finansów 8 24-04-2018 24-04-2018
Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek Minister Rozwoju i Finansów 2 23-04-2018 23-04-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów 175 18-04-2018 19-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 342 13-04-2018 16-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach Minister Rozwoju i Finansów 114 13-04-2018 19-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 4 06-04-2018 18-05-2018
Projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2014 Minister Rozwoju i Finansów 3 05-04-2018 05-04-2018
Projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2013 Minister Rozwoju i Finansów 4 05-04-2018 05-04-2018
Projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2012 Minister Rozwoju i Finansów 5 05-04-2018 05-04-2018
Projekt rozporządzenia MPiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011 Minister Rozwoju i Finansów 6 05-04-2018 05-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 355 03-04-2018 03-04-2018
Projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Minister Rozwoju i Finansów UA41 26-03-2018 07-05-2018
Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Minister Rozwoju i Finansów UA40 15-03-2018 21-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–-2020 Minister Rozwoju i Finansów 1 15-03-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki Minister Rozwoju i Finansów 7 14-03-2018 09-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi Minister Rozwoju i Finansów 351 09-03-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 317 01-02-2018 13-04-2018
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót, którym jest wymagane zezwolenie. Minister Rozwoju i Finansów 133 31-01-2018 26-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych Minister Rozwoju i Finansów 118 22-01-2018 19-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów UC97 17-01-2018 19-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości Minister Rozwoju i Finansów 593 15-01-2018 20-04-2018
Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów UD235 15-01-2018 22-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 587 11-01-2018 18-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UD339 09-01-2018 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych Minister Rozwoju i Finansów 607 08-01-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Minister Rozwoju i Finansów RC37 05-01-2018 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych Minister Rozwoju i Finansów RC36 05-01-2018 13-02-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 618 04-01-2018 16-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych Minister Rozwoju i Finansów 619 04-01-2018 31-01-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania Minister Rozwoju i Finansów 464 04-01-2018 08-03-2018
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów 04-01-2018 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 132 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 131 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Minister Rozwoju i Finansów 130 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Minister Rozwoju i Finansów 129 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Minister Rozwoju i Finansów 128 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 127 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 126 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 125 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 124 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Minister Rozwoju i Finansów 123 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 122 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego Minister Rozwoju i Finansów 121 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 120 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Minister Rozwoju i Finansów 119 02-01-2018 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 622 28-12-2017 02-02-2018
projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 621 28-12-2017 02-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego Minister Rozwoju i Finansów 614 21-12-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji Minister Rozwoju i Finansów 107 20-12-2017 21-03-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 617 20-12-2017 19-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Minister Rozwoju i Finansów 598 19-12-2017 03-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Minister Rozwoju i Finansów 610 19-12-2017 29-03-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 616 15-12-2017 01-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Rozwoju i Finansów 594 15-12-2017 19-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego lub jego wyrównania z tytułu śmierci członka rodziny funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 601 14-12-2017 11-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów Minister Rozwoju i Finansów 291 13-12-2017 15-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań z wykorzystania wsparcia zwrotnego Minister Rozwoju i Finansów 111 12-12-2017 18-05-2018
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 530 07-12-2017 05-04-2018
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 609 07-12-2017 09-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 568 07-12-2017 04-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 573 07-12-2017 31-01-2018
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 608 07-12-2017 04-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej Minister Rozwoju i Finansów UD311 06-12-2017 15-03-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną Minister Rozwoju i Finansów RC33 05-12-2017 16-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 611 04-12-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) będących wynagrodzeniem za wyręczanie administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego/Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Minister Rozwoju i Finansów 595 04-12-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Minister Rozwoju i Finansów 606 01-12-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego Minister Rozwoju i Finansów 115 01-12-2017 23-01-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Rozwoju i Finansów 150 30-11-2017 15-03-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia Minister Rozwoju i Finansów RD280 29-11-2017 30-01-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Minister Rozwoju i Finansów 605 29-11-2017 29-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 604 27-11-2017 05-12-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych Minister Rozwoju i Finansów 329 27-11-2017 07-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 571 24-11-2017 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 596 22-11-2017 08-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej Minister Rozwoju i Finansów 580 21-11-2017 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Minister Rozwoju i Finansów 114 17-11-2017 22-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 589 15-11-2017 12-03-2018
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Rozwoju i Finansów 592 15-11-2017 15-01-2018
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym Minister Rozwoju i Finansów UD331 14-11-2017 31-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 591 14-11-2017 15-12-2017
Projekt rozporządzenia MRiF zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów Minister Rozwoju i Finansów 585 14-11-2017 09-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 112 13-11-2017 22-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych Minister Rozwoju i Finansów 544 10-11-2017 22-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Minister Rozwoju i Finansów 576 10-11-2017 29-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Minister Rozwoju i Finansów 577 10-11-2017 13-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 290 26-10-2017 18-12-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin Minister Rozwoju i Finansów 267 25-10-2017 04-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 101 24-10-2017 14-05-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Rozwoju i Finansów 558 23-10-2017 30-01-2018
Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji Minister Rozwoju i Finansów UD 308 20-10-2017 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 550 19-10-2017 18-12-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela Minister Rozwoju i Finansów RD286 18-10-2017 24-01-2018
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów Minister Rozwoju i Finansów 145 17-10-2017 29-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa Minister Rozwoju i Finansów 572 17-10-2017 19-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa Minister Rozwoju i Finansów 572 17-10-2017 17-10-2017
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów w trakcie 16-10-2017 14-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów 578 16-10-2017 01-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie Minister Rozwoju i Finansów 552 13-10-2017 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego Minister Rozwoju i Finansów 555 12-10-2017 15-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (dokumenty dotyczące procesu legislacyjnego znajdują się przy projekcie 545 z Wykazu Prac Legislacyjnych) Minister Rozwoju i Finansów 583 10-10-2017 10-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 533 10-10-2017 01-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 110 10-10-2017 22-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 109 10-10-2017 22-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 102 10-10-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 103 10-10-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 104 10-10-2017 04-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 Minister Rozwoju i Finansów 105 10-10-2017 04-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 106 10-10-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych Minister Rozwoju i Finansów 519 10-10-2017 22-05-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 567 05-10-2017 17-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur statusu państwowego instytutu badawczego Minister Rozwoju i Finansów RD283 04-10-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie umowy określającej zasady współpracy między firmami audytorskimi funduszu podstawowego i funduszu powiązanego Minister Rozwoju i Finansów 581 04-10-2017 14-12-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy Minister Rozwoju i Finansów 551 02-10-2017 18-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 108 29-09-2017 20-12-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Minister Rozwoju i Finansów UA34 28-09-2017 22-11-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym Minister Rozwoju i Finansów UD278 27-09-2017 23-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Minister Rozwoju i Finansów UD295 27-09-2017 25-05-2018
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Minister Rozwoju i Finansów UD301 26-09-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Rozwoju i Finansów 99 22-09-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Minister Rozwoju i Finansów 559 22-09-2017 26-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego oraz osoby nadzorującej kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego Minister Rozwoju i Finansów 534 20-09-2017 20-12-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach Minister Rozwoju i Finansów UA35 18-09-2017 27-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej Minister Rozwoju i Finansów 574 14-09-2017 12-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 575 13-09-2017 03-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Rozwoju i Finansów UB14 09-09-2017 23-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów 98 06-09-2017 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych Minister Rozwoju i Finansów 554 06-09-2017 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Minister Rozwoju i Finansów 528 05-09-2017 15-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego Minister Rozwoju i Finansów 536 05-09-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego Minister Rozwoju i Finansów 532 05-09-2017 20-12-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji Minister Rozwoju i Finansów RD271 05-09-2017 09-01-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników Minister Rozwoju i Finansów 570 04-09-2017 11-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską Minister Rozwoju i Finansów 560 04-09-2017 05-12-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa Minister Rozwoju i Finansów 100 01-09-2017 06-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi Minister Rozwoju i Finansów 78 31-08-2017 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym Minister Rozwoju i Finansów 548 31-08-2017 19-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn Minister Rozwoju i Finansów 569 31-08-2017 11-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Minister Rozwoju i Finansów 531 30-08-2017 13-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 549 29-08-2017 24-11-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Minister Rozwoju i Finansów RD272 29-08-2017 15-05-2018
Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Minister Rozwoju i Finansów UD 283 29-08-2017 09-03-2018
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Minister Rozwoju i Finansów 566 25-08-2017 17-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego Minister Rozwoju i Finansów 84 25-08-2017 17-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Minister Rozwoju i Finansów 547 23-08-2017 16-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Minister Rozwoju i Finansów 565 21-08-2017 31-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych Minister Rozwoju i Finansów 371 21-08-2017 21-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych Minister Rozwoju i Finansów 371 21-08-2017 22-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Rozwoju i Finansów 537 18-08-2017 20-12-2017
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 540 17-08-2017 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych Minister Rozwoju i Finansów 526 17-08-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Minister Rozwoju i Finansów 546 17-08-2017 14-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Minister Rozwoju i Finansów UD281 11-08-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 556 11-08-2017 03-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe/ w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe Minister Rozwoju i Finansów 529 10-08-2017 26-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej Minister Rozwoju i Finansów 543 02-08-2017 17-11-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Rozwoju i Finansów UC98 02-08-2017 05-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym Minister Rozwoju i Finansów UD220 01-08-2017 16-04-2018
projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 541 28-07-2017 12-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 535 27-07-2017 18-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie audiowizyjnego systemu kontroli gier. Minister Rozwoju i Finansów 542 26-07-2017 10-10-2017
Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych Minister Rozwoju i Finansów UD142 25-07-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników Minister Rozwoju i Finansów 95 25-07-2017 28-11-2017
Projekt rozporządzenia MRiF zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju i Finansów 82 25-07-2017 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju i Finansów 81 24-07-2017 17-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju i Finansów 80 24-07-2017 27-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Minister Rozwoju i Finansów 79 24-07-2017 17-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego niezbędnego do przeprowadzania dodatkowego egzaminu, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających dodatkowy egzamin, wymagań dotyczących przeprowadzania dodatkowego egzaminu, zakresów tematycznych dodatkowego egzaminu, a także wzoru dokumentu potwierdzającego złożenie dodatkowego egzaminu z wynikiem pozytywnym Minister Rozwoju i Finansów 96 21-07-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych Minister Rozwoju i Finansów 94 20-07-2017 27-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów UD271 20-07-2017 09-01-2018
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Minister Rozwoju i Finansów UD 190 19-07-2017 26-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rozwoju i Finansów 514 19-07-2017 10-11-2017
Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD273 19-07-2017 24-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Minister Rozwoju i Finansów UC 95 18-07-2017 03-04-2018
projekt rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Minister Rozwoju i Finansów 504 14-07-2017 15-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej Minister Rozwoju i Finansów UD228 12-07-2017 25-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD265 12-07-2017 09-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UA31 12-07-2017 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Rozwoju i Finansów 525 12-07-2017 10-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, a także naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła albo rządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane Minister Rozwoju i Finansów 93 11-07-2017 18-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów 92 11-07-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego Minister Rozwoju i Finansów 538 11-07-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów 91 11-07-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych Minister Rozwoju i Finansów 539 11-07-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel Minister Rozwoju i Finansów 90 11-07-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu Minister Rozwoju i Finansów 89 11-07-2017 01-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażania technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu Minister Rozwoju i Finansów 88 11-07-2017 05-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie odznaki „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” Minister Rozwoju i Finansów 527 11-07-2017 24-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów UD256 11-07-2017 14-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD 242 28-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD 239 28-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD 238 28-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD 240 28-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD 241 28-06-2017 25-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD233 28-06-2017 20-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów RD236 28-06-2017 12-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Minister Rozwoju i Finansów 524 27-06-2017 27-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 426 27-06-2017 26-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD218 23-06-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD217 23-06-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD216 23-06-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD219 20-06-2017 20-12-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego Minister Rozwoju i Finansów 134 14-06-2017 13-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Rozwoju i Finansów 518 14-06-2017 01-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej, któremu podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach udostępnienia system rejestrujący. Minister Rozwoju i Finansów 498 14-06-2017 23-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Rozwoju i Finansów RD220 13-06-2017 17-07-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 72 13-06-2017 14-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD262 12-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu do prowadzenia spraw określonych w art. 15f ustawy o grach hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 499 06-06-2017 05-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych Minister Rozwoju i Finansów RD223 05-06-2017 17-01-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi Minister Rozwoju i Finansów 87 05-06-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz konopi z krajów trzecich Minister Rozwoju i Finansów 86 05-06-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego Minister Rozwoju i Finansów 497 05-06-2017 23-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali Minister Rozwoju i Finansów 77 01-06-2017 01-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla Pośredników Kredytu Hipotecznego Minister Rozwoju i Finansów 523 31-05-2017 09-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego oraz opłat egzaminacyjnych Minister Rozwoju i Finansów 521 31-05-2017 24-08-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 289 31-05-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe Minister Rozwoju i Finansów 85 31-05-2017 27-10-2017
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 522 31-05-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego Minister Rozwoju i Finansów 512 30-05-2017 13-11-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów Minister Rozwoju i Finansów 516 26-05-2017 06-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach Minister Rozwoju i Finansów UD252 26-05-2017 19-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego Minister Rozwoju i Finansów 520 26-05-2017 22-02-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej Minister Rozwoju i Finansów 507 24-05-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Rozwoju i Finansów 197/2016 24-05-2017 28-11-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 511 24-05-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 513 23-05-2017 07-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Rozwoju i Finansów UD259 23-05-2017 27-09-2017
Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach Minister Rozwoju i Finansów UC94 18-05-2017 10-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych warunków udzielania tych ulg Minister Rozwoju i Finansów RD227 17-05-2017 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Minister Rozwoju i Finansów 490 17-05-2017 04-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania Minister Rozwoju i Finansów 464 16-05-2017 08-06-2017
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UA30 12-05-2017 28-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UC81 10-05-2017 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Minister Rozwoju i Finansów 506 09-05-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy Minister Rozwoju i Finansów RD224 08-05-2017 30-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie Minister Rozwoju i Finansów 83 05-05-2017 08-06-2017
projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Rozwoju i Finansów UC52 05-05-2017 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali Minister Rozwoju i Finansów 76 04-05-2017 17-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego Minister Rozwoju i Finansów 503 27-04-2017 08-09-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 509 26-04-2017 24-05-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 508 26-04-2017 24-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Minister Rozwoju i Finansów 68 25-04-2017 17-11-2017
Rozporządzenie w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 502 21-04-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Minister Rozwoju i Finansów RD201 18-04-2017 27-10-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę Minister Rozwoju i Finansów UD238 14-04-2017 22-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Minister Rozwoju i Finansów 505 13-04-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań Minister Rozwoju i Finansów 494 13-04-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego Minister Rozwoju i Finansów 495 12-04-2017 20-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów UD229 12-04-2017 09-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji, dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli Minister Rozwoju i Finansów 75 11-04-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 471 11-04-2017 07-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej Minister Rozwoju i Finansów 263 05-04-2017 08-05-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Służby Celnej oraz w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej Minister Rozwoju i Finansów 472 05-04-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur Minister Rozwoju i Finansów 70 04-04-2017 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur Minister Rozwoju i Finansów 71 04-04-2017 10-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 407 04-04-2017 12-05-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Rozwoju i Finansów 493 31-03-2017 07-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania Minister Rozwoju i Finansów 496 31-03-2017 12-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy Minister Rozwoju i Finansów 469 31-03-2017 04-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym Minister Rozwoju i Finansów 461 30-03-2017 05-04-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Minister Rozwoju i Finansów 465 30-03-2017 01-08-2017
projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Minister Rozwoju i Finansów 463 30-03-2017 24-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie krajowego zezwolenia generalnego Minister Rozwoju i Finansów 55 29-03-2017 15-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych Minister Rozwoju i Finansów 179 29-03-2017 05-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Minister Rozwoju i Finansów 492 28-03-2017 28-06-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 488 27-03-2017 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 487 27-03-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego Minister Rozwoju i Finansów 476 24-03-2017 15-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD199 24-03-2017 17-07-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele Minister Rozwoju i Finansów RD189 23-03-2017 21-03-2018
Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Minister Rozwoju i Finansów UD232 20-03-2017 13-11-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania Minister Rozwoju i Finansów 485 20-03-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Rozwoju i Finansów 467 20-03-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatku orzeczniczego na stanowisku radcy skarbowego Minister Rozwoju i Finansów 440 17-03-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Rozwoju i Finansów 455 16-03-2017 03-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 287 16-03-2017 31-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier Minister Rozwoju i Finansów 284 15-03-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych Minister Rozwoju i Finansów 65 14-03-2017 27-10-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Rozwoju i Finansów 412 14-03-2017 21-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Minister Rozwoju i Finansów 491 14-03-2017 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów RD200 14-03-2017 21-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 442 13-03-2017 13-02-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD215 13-03-2017 08-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Rozwoju i Finansów 489 13-03-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami Minister Rozwoju i Finansów 351 10-03-2017 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami Minister Rozwoju i Finansów 351 10-03-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 341 09-03-2017 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad usytuowania na terenie gmin salonów gier na automatach Minister Rozwoju i Finansów 344 09-03-2017 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ewidencji automatów do gier Minister Rozwoju i Finansów 345 09-03-2017 29-05-2017
Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Minister Rozwoju i Finansów UD210 09-03-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 302 09-03-2017 27-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UC86 09-03-2017 17-01-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Minister Rozwoju i Finansów 474 08-03-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli drogowego przewozu towarów oraz wzorów dokumentów Minister Rozwoju i Finansów 421 07-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń Minister Rozwoju i Finansów 419 02-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej Minister Rozwoju i Finansów 312 02-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kaucji Minister Rozwoju i Finansów 420 02-03-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 69 01-03-2017 21-06-2017
Projekt Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Rozwoju i Finansów 486 01-03-2017 15-03-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 74 28-02-2017 27-10-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 73 28-02-2017 27-10-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu" Minister Rozwoju i Finansów UD196 28-02-2017 23-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 481 28-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia świadczeniobiorcy organu rentowego składającego wniosek o przekazanie 1% podatku organizacji pożytku publicznego Minister Rozwoju i Finansów 480 27-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy Minister Rozwoju i Finansów 479 27-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 436 24-02-2017 21-08-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie użycia pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej do celów służbowych Minister Rozwoju i Finansów 331 24-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego Minister Rozwoju i Finansów 433 24-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej Minister Rozwoju i Finansów RD183 23-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej Minister Rozwoju i Finansów 408 23-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych Minister Rozwoju i Finansów 258 23-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 261 23-02-2017 23-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 466 22-02-2017 21-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 484 22-02-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu Minister Rozwoju i Finansów 483 22-02-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności Minister Rozwoju i Finansów 482 22-02-2017 02-03-2017
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat Minister Rozwoju i Finansów 273 21-02-2017 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Minister Rozwoju i Finansów 274 21-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz wysokości tych dodatków. Minister Rozwoju i Finansów 257 20-02-2017 21-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Rozwoju i Finansów RD196 20-02-2017 23-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Rozwoju i Finansów 409 20-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości Minister Rozwoju i Finansów 410 20-02-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej Minister Rozwoju i Finansów 475 20-02-2017 10-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 443 20-02-2017 05-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Minister Rozwoju i Finansów 409 17-02-2017 23-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego Minister Rozwoju i Finansów 478 16-02-2017 06-06-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia Minister Rozwoju i Finansów 477 15-02-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 462 15-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego Minister Rozwoju i Finansów 307 14-02-2017 02-03-2017
Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów UD199 13-02-2017 23-04-2018
Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD197 13-02-2017 23-04-2018
Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Minister Rozwoju i Finansów UD198 13-02-2017 23-04-2018
Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców Minister Rozwoju i Finansów UD195 13-02-2017 23-04-2018
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 451 13-02-2017 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 448 13-02-2017 23-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 470 13-02-2017 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Rozwoju i Finansów 445 13-02-2017 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Rozwoju i Finansów 411 13-02-2017 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami Minister Rozwoju i Finansów 441 10-02-2017 06-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 473 10-02-2017 28-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego potwierdzenia Minister Rozwoju i Finansów 457 10-02-2017 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 416 10-02-2017 30-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 405 10-02-2017 06-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA Minister Rozwoju i Finansów 373 10-02-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązków związanych z informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych Minister Rozwoju i Finansów 374 10-02-2017 23-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD208 09-02-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Rozwoju i Finansów 444 09-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów 338 09-02-2017 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 424 08-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych Minister Rozwoju i Finansów 413 08-02-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Minister Rozwoju i Finansów 335 07-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Rozwoju i Finansów 197 07-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Rozwoju i Finansów 260 07-02-2017 23-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Rozwoju i Finansów 337 07-02-2017 19-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Rozwoju i Finansów 339 07-02-2017 06-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Rozwoju i Finansów 336 07-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek urzędu skarbowego Minister Rozwoju i Finansów 296 07-02-2017 06-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym Minister Rozwoju i Finansów 453 07-02-2017 24-05-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług Minister Rozwoju i Finansów 454 07-02-2017 14-07-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 460 07-02-2017 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych Minister Rozwoju i Finansów 277 06-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Minister Rozwoju i Finansów 278 06-02-2017 06-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Minister Rozwoju i Finansów UC85 06-02-2017 05-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie wpisu na listę agentów celnych Minister Rozwoju i Finansów 418 06-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia Minister Rozwoju i Finansów 467 06-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy Minister Rozwoju i Finansów 459 06-02-2017 18-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej Minister Rozwoju i Finansów 406 06-02-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli celno-skarbowych wykonywanych w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych Minister Rozwoju i Finansów 447 03-02-2017 04-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej Minister Rozwoju i Finansów 456 03-02-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Minister Rozwoju i Finansów RD172 03-02-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów Minister Rozwoju i Finansów 450 03-02-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa Minister Rozwoju i Finansów 310 03-02-2017 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych Minister Rozwoju i Finansów 446 03-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania Minister Rozwoju i Finansów 276 03-02-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin Minister Rozwoju i Finansów 350 02-02-2017 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w zakresie zadań wykonywanych przez jednostki pływające Krajowej Administracji Skarbowej na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wodach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów RD 148 02-02-2017 24-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 415 02-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Minister Rozwoju i Finansów RD150 02-02-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi Minister Rozwoju i Finansów 60 01-02-2017 09-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo Minister Rozwoju i Finansów 292 01-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej Minister Rozwoju i Finansów 286 01-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych Minister Rozwoju i Finansów 452 01-02-2017 10-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie Minister Rozwoju i Finansów 417 01-02-2017 15-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych Minister Rozwoju i Finansów 303 01-02-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa Minister Rozwoju i Finansów 266 01-02-2017 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Minister Rozwoju i Finansów 283 31-01-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI Minister Rozwoju i Finansów 346 31-01-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Minister Rozwoju i Finansów 293 31-01-2017 06-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Minister Rozwoju i Finansów UD202 31-01-2017 14-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno - skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Minister Rozwoju i Finansów 290 31-01-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe Minister Rozwoju i Finansów 288 31-01-2017 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej Minister Rozwoju i Finansów 291 31-01-2017 27-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 386 31-01-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier Minister Rozwoju i Finansów 285 31-01-2017 06-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe Minister Rozwoju i Finansów 387 31-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej Minister Rozwoju i Finansów 429 31-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 384 31-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 385 31-01-2017 26-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uzbrojenia, norm wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego Minister Rozwoju i Finansów 267 31-01-2017 24-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli. Minister Rozwoju i Finansów 298 31-01-2017 11-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego Minister Rozwoju i Finansów 294 30-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (poprzedni tytuł: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobów, warunków i zakresu współdziałania organów Krajowej Administracji Skarbowej z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, udzielania organom Krajowej Administracji Skarbowej pomocy technicznej oraz udostępniania organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji zgromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne) Minister Rozwoju i Finansów RD188 30-01-2017 11-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową Minister Rozwoju i Finansów 279 30-01-2017 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych Minister Rozwoju i Finansów 352 30-01-2017 10-10-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Minister Rozwoju i Finansów 117 30-01-2017 04-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niedostępności Systemu Minister Rozwoju i Finansów 357 27-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego Minister Rozwoju i Finansów 383 27-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 393 27-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Minister Rozwoju i Finansów 438 27-01-2017 04-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz zakresu, warunków i trybu przekazywania informacji Minister Rozwoju i Finansów 458 27-01-2017 12-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD203 26-01-2017 09-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki Minister Rozwoju i Finansów 66 26-01-2017 25-04-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne Minister Rozwoju i Finansów 26-01-2017 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców Minister Rozwoju i Finansów 430 26-01-2017 05-07-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 380 25-01-2017 09-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 265 24-01-2017 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej Minister Rozwoju i Finansów 353 24-01-2017 10-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie niektórych danych przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Służbę Celno-Skarbową (wcześniejsza wersja tytułu: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz osób udzielających pomocy przy ich wykonywaniu) Minister Rozwoju i Finansów 321 24-01-2017 27-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 361 23-01-2017 13-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza celnego do wykonywania pracy poza Służbą Celną Minister Rozwoju i Finansów 326 23-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Rozwoju i Finansów 378 20-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 404 20-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 370 20-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 400 20-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do służby w Służbie Celnej Minister Rozwoju i Finansów 324 19-01-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 396 19-01-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną Minister Rozwoju i Finansów RD147 19-01-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego Minister Rozwoju i Finansów 59 19-01-2017 10-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 280 18-01-2017 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Rozwoju i Finansów 437 17-01-2017 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 434 16-01-2017 10-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego Minister Rozwoju i Finansów 242 16-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 379 16-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika Minister Rozwoju i Finansów 388 16-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Rozwoju i Finansów 377 16-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 268 16-01-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji Minister Rozwoju i Finansów 239 16-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 67 14-01-2017 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Minister Rozwoju i Finansów 349 13-01-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Minister Rozwoju i Finansów 348 13-01-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych Minister Rozwoju i Finansów 256 13-01-2017 01-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa Minister Rozwoju i Finansów 325 12-01-2017 13-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD181 12-01-2017 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłaszania Komisji Nadzoru Finansowego naruszeń rozporządzenia 596/2014 Minister Rozwoju i Finansów 355 12-01-2017 24-04-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy Minister Rozwoju i Finansów 389 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 394 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 390 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD Minister Rozwoju i Finansów 381 12-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 372 12-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 386 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 364 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej Minister Rozwoju i Finansów 365 11-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej Minister Rozwoju i Finansów 392 11-01-2017 27-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego Minister Rozwoju i Finansów 382 11-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Rozwoju i Finansów 391 11-01-2017 28-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby Minister Rozwoju i Finansów 360 11-01-2017 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 359 11-01-2017 13-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną Minister Rozwoju i Finansów 367 11-01-2017 28-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 368 11-01-2017 24-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym Minister Rozwoju i Finansów 366 10-01-2017 22-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych Minister Rozwoju i Finansów 375 10-01-2017 23-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym Minister Rozwoju i Finansów 395 10-01-2017 16-02-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych Minister Rozwoju i Finansów 397 10-01-2017 02-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 356 10-01-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej Minister Rozwoju i Finansów 329 09-01-2017 28-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli przeznaczenia wyrobów akcyzowych na te cele Minister Rozwoju i Finansów RD149 09-01-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 64 05-01-2017 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania,oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 241 05-01-2017 27-06-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów 77 05-01-2017 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 255 05-01-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych Minister Rozwoju i Finansów 262 05-01-2017 13-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego Minister Rozwoju i Finansów 316 02-01-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT Minister Rozwoju i Finansów 252 30-12-2016 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Minister Rozwoju i Finansów 315 29-12-2016 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy / projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy Minister Rozwoju i Finansów 363 28-12-2016 31-01-2017
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 231 27-12-2016 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów RD171 23-12-2016 22-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie równorzędności stopni policyjnych i Straży Granicznej ze stopniami służbowymi w Służbie Celno-Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 323 22-12-2016 28-02-2017
Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków Minister Rozwoju i Finansów UD28 22-12-2016 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Minister Rozwoju i Finansów 403 22-12-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 402 22-12-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 59 21-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia i działania teleinformatycznego systemu rejestrującego dane dotyczące prawidłowości przeprowadzania gier na automatach do gier w salonach gier na automatach. Minister Rozwoju i Finansów 342 21-12-2016 05-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier Minister Rozwoju i Finansów 340 21-12-2016 05-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem gier hazardowych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Rozwoju i Finansów 343 21-12-2016 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 295 20-12-2016 06-02-2017
Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru upoważnienia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku oraz wzoru oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia Minister Rozwoju i Finansów 306 19-12-2016 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej Minister Rozwoju i Finansów 308 19-12-2016 14-07-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów Minister Rozwoju i Finansów UD184 19-12-2016 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 354 19-12-2016 12-01-2017
projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu Minister Rozwoju i Finansów 19-12-2016 19-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 11-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Minister Rozwoju i Finansów 16-12-2016 03-01-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych Minister Rozwoju i Finansów 311 16-12-2016 16-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Rozwoju i Finansów 319 16-12-2016 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Rozwoju i Finansów 243 16-12-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym Minister Rozwoju i Finansów 358 15-12-2016 10-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą Minister Rozwoju i Finansów 304 14-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD 162 14-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD 161 14-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym Minister Rozwoju i Finansów 332 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Rozwoju i Finansów 333 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 270 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 318 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie Minister Rozwoju i Finansów 248 13-12-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie Minister Rozwoju i Finansów 248 13-12-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych Minister Rozwoju i Finansów 240 13-12-2016 18-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym Minister Rozwoju i Finansów 322 12-12-2016 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym Minister Rozwoju i Finansów 309 12-12-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rozwoju i Finansów 95 08-12-2016 19-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rozwoju i Finansów 305 08-12-2016 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD158 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie starachowickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD157 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD156 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD155 07-12-2016 08-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD154 07-12-2016 08-02-2018
Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Minister Rozwoju i Finansów UC66 06-12-2016 05-02-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Minister Rozwoju i Finansów 282 06-12-2016 22-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Minister Rozwoju i Finansów 238 02-12-2016 16-01-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy Minister Rozwoju i Finansów 253 01-12-2016 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń Minister Rozwoju i Finansów 244 01-12-2016 18-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych Minister Rozwoju i Finansów 142 30-11-2016 22-12-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju i Finansów UD161 29-11-2016 27-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności Minister Rozwoju i Finansów 94 28-11-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku Minister Rozwoju i Finansów 233 24-11-2016 24-01-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych Minister Rozwoju i Finansów 24-11-2016 28-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Minister Rozwoju i Finansów 272 23-11-2016 13-01-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 27-03-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 05-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Minister Rozwoju i Finansów 245 23-11-2016 10-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 217 23-11-2016 09-02-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Rozwoju i Finansów 235 23-11-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 187 22-11-2016 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 186 22-11-2016 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym Minister Rozwoju i Finansów 236 22-11-2016 17-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów Minister Rozwoju i Finansów 234 22-11-2016 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Rozwoju i Finansów 222 18-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 188 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 189 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach Minister Rozwoju i Finansów 201 17-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja” Minister Rozwoju i Finansów 232 17-11-2016 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Minister Rozwoju i Finansów 228 14-11-2016 26-01-2017
projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Minister Rozwoju i Finansów UD169 10-11-2016 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek Minister Rozwoju i Finansów 254 10-11-2016 21-02-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rowojowego Minister Rozwoju i Finansów 229 10-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 58 09-11-2016 10-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 57 09-11-2016 27-12-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie